دفتر کل توزیع شده چیست ؟

دفتر کل توزیع شده چیست ؟

از ابتدا تا امروز ما شاهد ثبت اطلاعات در زمینه های مختلف بوده ایم ، حالا این ثبت اطلاعات و داده ها می تواند مالی یا در زمینه های دیگر باشد . در حال حاضر بانک ها نهاد های متمرکز بزرگی برای ثبت تراکنش های مالی می باشند ، همه ی ما میدانیم که بانک یک نهاد متمرکز است و ما هیچ نقشی در ثبت اطلاعات مالی نداریم . حالا اگر روزی عمدا یا سهوا ، اطلاعات و تراکنش های مالی ما به مشکل بخورد یا سرور های بانک دچار مشکل بشود و مشخص نباشد من یا شما چقدر طلبکار یا بدهکار هستیم و یا چه مقدار پولی را در چه تاریخی برای چه شخصی انتقال دادیم ، چه می شود ؟

حالا اگر سیستمی باشد تا من و شما هم بتوانیم در شبکه نقشی داشته باشیم و بتوانیم اطلاعات را ثبت کنیم چی ؟ آیا امکان دارد ؟ یعنی من به عنوان یک نود در شبکه اطلاعاتی را ثبت می کنم و دیگر افراد ( نود های دیگر ) اطلاعات ورودی من را مورد بررسی قرار می دهند و زمانی که مورد تایید باشد در شبکه ذخیره می شود و در اختیار تمام افراد شبکه قرار می گیرد ، دیگر شخصی نمی تواند این اطلاعات را دستکاری و یا حذف نماید . پس در این حالت اگر زمانی هر کدام از این دیتا بیس ها دچار مشکل بشود ، اتفاق خاصی نمی افتد و این اطلاعات و داده ها در دست دیگر افراد شبکه قرار دارد .

بلاکچین هم یک نوع از دفتر کل توزیع شده می باشد که امروزه بسیار درباره آن شنیده اید .اما دفتر کل توزیع شده فقط به بلاکچین محدود نمی شود و موارد دیگر از جمله هش گراف ها و دگ ها می باشد که در ادامه مقالات می تونید درباره آن ها اطلاعات کسب نمایید .

پاسخی بگذارید